U našem vrtiću obuhvaćene su sve uzrasne grupe

Svako dete pred sobom ima veliki zadatak odrastanja. U tom procesu veoma je važno da ima punu podršku svih činilaca vaspitanja i pravilno postavljen put rasta i razvoja.

Програм неге и васпитања деце у јасленој

Програм неге и васпитања деце у јасленој ( од 6 месеци до 2,5 година) и млађој васпитној групи (2,5 до 3,5 година)
Програмом је обухваћена континуирана нега, праћење и подстицање дечијег развоја од најранијег узраста од стране професионалних медицинских сестара-васпитача и стручних сарадника, усмерен тематски рад, укљученост у когнитивне, музичке, креативне и стваралачке активности, свакодневни боравак деце на свежем ваздуху, простор погодан за истраживање, осамостаљивање и припрема деце за прелазак у старије групе уз посебан осврт на индивидуални развој детета.

Програм подстицања развоја деце средње (3,5 до 4,5 година) и старије васпитне групе (4,5 до 5,5 година)

Програмом је обухваћен усмерен рад и праћење развоја сваког појединачног детета у складу са његовим способностима. Настојимо да кроз музичке и креативне радионице, прилагођен простор у коме деца бораве, пружимо погодно тло за правилан дечији развој и остваривање њихових максималних потенцијала. Деца расту уз потпуну подршку наших професионалних васпитача и целог стручног тима, правилну исхрану и осигуран свакодневни боравак на свежем ваздуху. Осим васпитно-образовног програма, који спроводи наш стручни тим, рад са децом одвија се и кроз сарадничке активности

Припремни предшколски програм

Програм подразумева усмерени рад са децом узраста од 5,5 година до поласка у школу.
Уз правилну исхрану, здравствену заштиту, боравак на свежем ваздуху и потпуну подршку и подстицај наших васпитача, дете се осамостаљује и припрема за остварење свих циљева и задатака који се у овом узрасту постављају. Са дететом се ради на припреми за усмерен рад у школи, интензивније су заступљене активности припреме шаке и прстију за писање, графомоторичке активности, упознавање са околином и основним математичким појмовима. Дете се учи преузимању одговорности, самосталном обављању свакодневних, рутинских задатака уз социо-емоционалну припрему на нове промене.
Програмом су обухваћене усмерене музичке и креативне активности које реализује наш стручни тим, као и активности од стране сарадника.