Наше стручно особље чине образовани васпитачи, као и логопед професори музике и фиyичког васпитања, што вашем детету омогућава идеално окружење за едукацију и развој.

Запослени у предшколској установи Мала Звезда

Митровић Сања

Kако јој сама професија налаже, врло аналитична када је у питању посматрање целокупног развоја детета. Успеси завидног броја деце са различитим развојним проблемима и говорно-језичким поремећајима говоре у прилог томе да је одлично синхронизовала своје знање са вишечасовним боравком детета у вртићу.
Свакодневно праћење развоја говора и језика, кроз игру, свакодневну комуникацију и наравно индивидуалне развојне формуларе.Процена, као и рад са логопедом-дефектологом се спроводи индивидулно и групно, што подразумева рад са дететом по тачно утврђеном плану и програму, односно рад кроз игру и групне активности. У млађој групи се спроводе вежбе(прилагођене узрасту) које заправо детету помажу да боље припреми говорни апарат за даљи развој као и разумевање налога за даљи евентуални рад(уколико има потешкоћа). У средњој и старијој групи се врши процена и дијагностика на основу Тријажног артикулационог теста а затим се спроводи индивидуални рад са дететом по одређеном плану и програму. Поред индивидуалног рада 1 седмично се ради у групи са децом сличне или исте патологије, кроз разне врсте игара и активности. Овај начин се показао као јако добар вид утврђивања наученог.
Са увођењем другог језика почињемо тек када постигнућа са матерњим језиком достигну ниво очекиваног за узраст.
Завидан број деце са различитим развојним потешкоћама као и говорно-језичким патологијама и њихови успеси потврђују квалитет рада у овом домену.

Радовановић Слободанка

Поред бројних квалитета издваја се посебан приступ нези деце. Ова постигнућа су јој негде предодређена професијом али сигурно и њеним сензибилитетом.
Спајић Гордана, поседује јединствену енергију. Енергичност је чини посебном када су у питању различите врсте игара и активности.

Спајић Гордана

Поседује јединствену енергију. Енергичност је посебном када су у питању различите врсте игара и активности.

Илић Тања

Синоним за Тању је креативност. Креативност је неизоставан део рада са децом, тако да ми захваљујући Тањи имамо прегршт лепих радова и најлепши ентеријер.

Дубравка Павловић

 Кроз разне активности, игрице и песмице приближава деци енглески језик, како кроз усмерене активности, тако и на секцији енглеског језика где деца поред основних појмова почињу да воде кратке конверзације. Увек спремна за сваки вид сарадње како са колегама и децом, тако и родитељима.

Андрић Марија

Васпитач који води старију групу и предшколце. Својом упорношћу, креативним и веселим духом надахњује рад деце. Кроз игру и забаву уводи децу у свет српског језика и културе а исто тако пресликава наш језик кроз разнолике активности на енглески језик, упознаје их са математичким појмовима и светом око нас. Васпитно-образовни рад базира на искрености, а пре свега је отворена за сваки вид сарадње. Поред квалитета васпитача Марија у вртићу води и драмску секцију, те својом енергијом децу уводи у свет глуме, имитације и маште.

  Јелена Петровић

Одликује је дисциплинованост, одговорност, отвореност. Блискост и наклоност према деци омогућава да постигне много више у деловању на дечији развој и учење на начине које ће прилагодити дечијем узрасту.Свакодневним учествовањем кроз разне игре, активности, певањем усавршава се у стручном смеру.

Сарадници Едукативног Центра Мала Звезда су:

Часове хора и фолклора  које води Бранка Тошић. Карактерише је диван сензибилитет и професионалност у раду са децом.

Школица спорта коју води Слободан Марковић, професор физичке културе. Одликује га дисциплинованост и велика љубав према деци и спорту.